Το Πολιτικό Ον είναι ένα ενημερωτικό portal που έχει μια βασική αρχή στη λειτουργία του: Ότι η λύση των προβλημάτων βρίσκεται στην πολιτική, πουθενά αλλού.  

Η θεματολογία του είναι κυρίως πολιτική και κοινωνική και το στίγμα του, σύμφωνα με τους συντάκτες, είναι η στήριξη των αστικών πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες οδήγησαν όλες τις δυτικές κοινωνίες στην ευημερία επί δεκαετίες και η διερευνηση των απαραίτητων αλλαγών, ώστε οι δυνάμεις αυτές να παίξουν το ρόλο που αξιώνει η κοινωνία. 

Το portal έχει υλοποηθεί σε Drupal 7 με custom theme και responsive design.

Custom Theme
Drupal 7
Ειδησεογραφικό
Portal