Ο επίσημος ιστότοπος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Το Ίδρυμα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υλοποιεί δράσεις Διά Βίου Μάθησης (κατάρτιση, συμβουλευτική κ.α.), στηρίζει τη Νέα Γενιά, μέσα από προγράμματα κινητικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία Μαθητικών και Φοιτητικών Εστιών, και υποστηρίζει πρωτοβουλίες  για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών.

Το website ανακατασκευάστηκε πλήρως εικαστικά και αναπτύχθηκε σε Drupal 7 με Responsive Design για βέλτιστη πλοήγηση σε κινητές συσκευές (mobile, tablet). Το theme είναι custom και έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο να ανταποκρίνεται στην υψηλή επισκεψιμότητα του ιστοτόπου, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τους 13.000 επισκέπτες ημερησίως και τους 100.000 σε μηνιαία βάση. 

Το εικαστικό ακουλουθεί τις σύγχρονες τάσεις του web design. Στόχος μας είναι, σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Ιδρύματος, να τονιστεί η δραστηριοποίηση του Ιδρύματος σε τρεις διακριτούς τομείς: τη Φοιτητική μέριμνα, τη Νέα Γενιά  και τη Διά Βίου Μάθηση. Επιπλέον, θελουμε ο επισκέπτης του ιστοτόπου να μπορεί πλοηγείται με ευκολία και ταχύτητα στις δράσεις και τα προγράμματα που τον αφορούν και να αναζητά χωρίς περιττά κλικ τις πληροφορίες που χρειάζεται.

 

Custom Theme
Drupal 7
Multilingual