Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.) ιδρύθηκε το 1990 και αποτελείται από ασκουμένους και νέους δικηγόρους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) Σκοποί της Ε.Α.Ν.Δ.Α. είναι κυρίως η υποστήριξη των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων, η προώθηση και προβολή κάθε ζητήματος που τους αφορά και η προστασία των επαγγελματικών τους συμφερόντων και δικαιωμάτων. Παράλληλα δραστηριοποιείται σε ζητήματα που αφορούν την προάσπιση συνταγματικών δικαιωμάτων, ατομικών ελευθεριών και νομικής αρωγής σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Το website της Ένωσης με περισσότερες από 300.000 pageviews το μήνα αποτελεί σημείο αναφοράς των νέων δικηγόρων της χώρας ενώ φιλοξενεί και το μεγαλύτερο νομικό forum στην Ελλάδα. 

Στο redesign που υλοποιήσαμε λάβαμε υπόψη το νεανικό του κοινό διατηρώντας τη σοβαρότητα που αρμόζει σε ένα νομικό site, κατηγοριοποιώντας παράλληλα την ύλη με τρόπο που ο χρήστης θα πλοηγείται ευχάριστα και θα βρίσκει εύκολα την πληροφορία που αναζητά.

Σημαντική ενότητα του website είναι οι μικρές αγγελίες που αφορούν στην αναζήτηση ή προσφορά εργασίας από νέους δικηγόρους, συμβάλλοντας έτσι στην εύρεση εργασία ή στην προώθηση συνεργασιών μεταξύ των νέων δικηγόρων. 

 

300.000 pageviews
το μήνα
Drupal 6
νομικό Forum