Το alumnipedis.uop.gr είναι ένας σύγχρονος κόμβος αποφοίτων (Alumni Hub) του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο κόμβος έχει αναπτυχθεί σε Drupal 7, με custom theme και responsive design.

Μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο ανοίγει ένας σύγχρονος δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο Τμήμα και τους αποφοίτους του, καθώς οι απόφοιτοί μπορούν να βρίσκονται σε διαρκή διασύνδεση με το ΠΕΔιΣ, συνεισφέροντας ως απόφοιτοι στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, στη περαιτέρω διασύνδεση του εκπαιδευτικού προγράμματος με την αγορά εργασίας και στην ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται, να ενημερώνονται για νέες θέσεις εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο διεθνών Οργανισμών και ΕΕ,να αξιοποιούν την εξέλιξη και τη γενικότερη κινητικότητα των συμφοιτητών τους δημιουργώντας τόσο για τους ίδιους όσο και για τις επόμενες γενεές νέες ευκαιρίες και προοπτικές, και φυσικά να αναζητήσουν παλιούς συμφοιτητές τους, στηρίζοντας παράλληλα πρωτοβουλίες επανασύνδεσης (reunion events)

Custom Theme
Drupal 7
Alumni